onOffice prevzame socialno odgovornost

Socialna odgovornost je pri onOffice Software AG sestavni del politike podjetja. Naš pristop: zagotovitev zaposlenosti, ampak tudi npr. neprekinjeno ustvarjanje mesta za usposabljanje. Socialna odgovornost se ne konča za nas v podjetju - številni socialni projekti, promocije in sponzorstev so izraz tega razumevanja.

onOffice darovalna akcija: "Samo skupaj lahko nekaj naredimo – nepremičninska dejavnost priskoči na pomoč"

Zaradi trenutnih poplavnih razmer v nekaterih delih Nemčije onOffice ekipa pričenja na Facebook akcijo zbiranja sredstev. Na tisoče ljudi morajo zapustiti svoje domove, njihova življenja so ogrožena in nujno potrebujejo pomoč. Želimo pomagati in zato pozivamo k naslednji akciji:

+++ onOffice prispeva 1.000 € in darujte dodatnih 10 centov za vsak "Like" s strani nepremičninskega posrednika na naši Facebook strani in sicer organizaciji Kreisjugendring Passau. (Akcija bo potekala med 10.06. – 30.06.2013. Najvišji znesek donacije 5.000 € vključno 1.000 € začetni znesek) +++

onOffice darovalna akcija – »darovanje izobražuje«

onOffice Software AG bi želela omogočiti s svojimi donacijami prikrajšanim otrokom dobre možnosti izobraževanja in jih v daljšem in stalnem obdobju najbolj možno podpirati. Tako drži slogan "vsak začetek je izobraževanje. Pomagajte, da se bodo lažje odpirale priložnosti za mlade" na 100% koncept donacije. Denar akcije gre v dobro spendenbildet.de – Iniciativa nemških otrok in mladine. S pomočjo teh dolgoročnih prihodkov iz naslova donacij se bodo načrtovali obsežni projekti in se še naprej razvijali.

Šola Michael-Ende

V šolo Michael-Ende bodo vpisani učenci in učenke pri katerih " ...uporaba jezika, ki je dolgotrajno motena in je povezano z občutno osebno motnjo zavesti kot tudi oviranje v sporazumevanju tako, da se (to) skozi šolo povezani ali časovno omejeni stalni ukrepi ne da odpraviti." Razvojne motnje na jezikovnem področju se nanašajo na razumevanje jezika, govorjenju in govoru. onOffice Software AG spodbuja koncepte šole Michael-Ende, medtem ko je npr. za izvajanje in gostovanje spletna stran bila prevzeta.

Podpora projektov

V začetku leta 2008 je onOffice Software AG z velikodušno donacijo podprla projekt "Naša otroška vas - neposredna pomoč otrokom v Šri Lanki". Po uničujočem cunamiju v jugovzhodni Aziji decembra 2004, je bilo v letu 2005 v Bonnu na osnovi zasebne pobude ustanovljeno združenje "Naša mala otroška vas, registrirano društvo". V vmesnem času je združenje delovalo kot dobrodelna organizacija v Nemčiji z namenom, da stalno podpira osirotele in v revnih okoliščinah živeče otroke. onOffice Software AG je v ta projekt prepričan in to dokazuje s finančno angažiranostjo.

Botrstva

V okviru našega sodelovanja z organizacijo “World Vision Deutschland e.V.” smo že v letu 2006 prevzeli botrstva za pomoči potrebnim otrokom. World Vision že več kot 25 let podpira pomoči potrebnih ljudi po vsem svetu. Medtem ko posebno pozornost namenjamo otrokom, dejavnosti vključujejo tudi družine in širno okolje. S svojim bortstvom spremlja onOffice otroke na poti v boljšo prihodnost - podpira se jih s hrano, zddravstveno oskrbo, splošno zdravstveno nego in šolanjem.

proRWTH

“Zahtevati, označevati, omreženje” - to je težišče proRWTH, prijateljev in podpornikov RWTH Aachen e.V. onOffice Software AG je tudi tukaj finančno angažirano. RWTH Aachen je ena najboljših tehničnih univerz v Evropi in se ukvarja z vrhunskimi raziskavami na mnogih področjih. S ponudbami za njihovo nadaljnje usposabljanje in njihovim prenosom tehnologije je poleg tega ne samo po vsem svetu pomemben partner industrije, ampak tudi za regionalne družbe. Še posebej tehnološko usmerjena podjetja imajo korist od geografske bližine in tesne povezanosti znanosti in industrije.

Učna hiša Mavrica

Učna hiša Mavrica pomaga otrokom, ki imajo učne težave, učne blokade in - zmanjšati težave. S strani pokroviteljskega združenja Michael-Ende-šola ustanovljena, ponuja staršem svetovanje, začetno diagnozo problema učenja in spodbuja individualno in v manjših delovnih skupinah otroke, ki so neučinkoviti pri učenju. Skozi individualno pomoč in podporo programov za otroke se dosežejo učni uspehi, delajo na občutku lastne vrednosti in v končni fazi lahko izboljšajo njihovo šolsko uspešnost. onOffice podpira to pobudo skozi različno strojno in programsko opremo, kot tudi z oblikovanjem in programiranjem spletne strani.

Naredite si svoj vsakdanj v nepremičninski dejavnosti lažji:Zdaj brezplačno preizkusiti!