Privacy at onOffice

Politika zasebnosti in pravilnik o piškotkih pri onOffice

Namen onOffice politike zasebnosti (v nadaljevanju: politika) je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest onoffice.si z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Družba onOffice, informacijske tehnologije, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenija e-naslov info@onoffice.si (v nadaljevanju: podjetje onOffice ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

V podjetju onOffice cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih onOffice dobi od vas, kadar obiščete in uporabite onOffice spletna mesta ali mu jih posredujete na drug način.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba onOffice, informacijske tehnologije, d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V podjetju onOffice je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu gdpr@onoffice.si.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, preko kontakta navedenega v naslednji točki politike.

Podatki o pooblaščeni osebi

Podjetje: onOffice d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: gdpr@onoffice.si (samo v primeru težav, povezanih z GDPR)

Osnovni pojmi

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov (E-mail), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);
 • kanal in kampanja – način pridobitve člana oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, klicni center, fizična prodajalna);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
 • osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda z izpolnitvijo obrazcev, npr. v okviru nagradnih iger ali uporabe konfiguratorjev za identifikacijo optimalnih izdelkov za uporabnikove potrebe;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob podani zahtevi na določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve. Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-revije, sodelujete v nagradni igri itd. Ponudnik vase podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. V uporabi piškotkov si lahko več preberete tukaj.

Ponudnik zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

Katere osebne podatke obdelujemo

O obiskovalcih spletne strani: Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum in ura prejema podatkov.

Podatke obdelujemo samo v primeru, da jih obiskovalec spletne strani vpiše v kontaktni obrazec ali se naroči na prejemanje e-novic.

O naročnikih na aplikacijo oziroma kontaktnih osebah naročnikov: Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum sklenitve in prenehanja naročniške pogodbe, morebitna komunikacija med onOffice d.o.o. in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih, podatki o uporabi aplikacije (datumi in ure prijav in odjav v in iz aplikacije), število licenc za uporabo aplikacije.

O testnih uporabnikih aplikacije: Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum začetka uporabe in datum prenehanja uporabe aplikacije, datum sklenitve naročniške pogodbe (če do nje pride), morebitna komunikacija med onOffice d.o.o. in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih.

O prijavljenih na dogodke: Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, dogodek, na katerega se je posameznik prijavil, ali se je dogodka udeležil ali ne.

O fizičnih osebah, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije: onOffice d.o.o. kot pogodbeni obdelovalec v aplikaciji hrani ter naročnikom in testnim uporabnikom aplikacije omogoča vnos, spreminjanje in brisanje podatkov. onOffice d.o.o. nima nobenega vpliva na to, kakšne in katere podatke v aplikacijo vnašajo naročniki in testni uporabniki. Glede na to, da je aplikacija po svoji naravi CRM sistem, so tipični podatki, ki se vnašajo v aplikacijo, imena in priimki ter kontaktni podatki kupcev, potencialnih kupcev (onOffice) oziroma njihovih kontaktnih oseb.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

 • Obdelava na podlagi zakona
 • Obdelava na podlagi pogodbe
 • Obdelava na podlagi privolitve posameznika
 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Obdelava na podlagi pogodbe

Vaše podatke potrebujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno.

V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more zagotoviti izvedbe storitev oziroma dobaviti produktov.

Obdelava na podlagi podane privolitve

Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogle zagotavljati.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora. Več o vaših pravicah si lahko preberete v nadaljevanju politike.

Obdelava na pravni podlagi zakona

Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je odvisna od tega, za katere osebne podatke oziroma kategorijo posameznikov gre. Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.

Obiskovalci spletne strani

Komunikacija preko kontaktnega obrazca: predpogodbeni odnos (kadar se posameznik zanima za sklenitev naročniške pogodbe) (1. (b) odstavek člena 6 GDPR); zakoniti interes Intera d.o.o. (kadar gre za druge vrste komunikacije) (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Pošiljanje e-poštnih sporočil: osebna privolitev posameznika (1. (a) odstavek člena 6 GDPR).

Naročniki na aplikacijo oziroma kontaktne osebe naročnikov

Izpolnjevanje sklenjene pogodbe (1. (b) odstavek člena 6 GDPR).

Statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj: zakoniti interes onOffice d.o.o. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Testni uporabniki aplikacije

Predpogodbeni odnos med onOffice d.o.o. in uporabnikom (1. (b) odstavek člena 6 GDPR).

Statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj: zakoniti interes onOffice d.o.o. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Prijavljeni na dogodke

Izpolnjevanje sklenjene pogodbe (1. (b) odstavek člena 6 GDPR).

Preverjanje zadovoljstva udeležencev: zakoniti interes onOffice d.o.o. (1. (f) odstavek člena 6 GDPR).

Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Pravna podlaga je sklenjena naročniška pogodba med onOffice d.o.o. in naročnikom, ki v aplikacijo vnaša osebne podatke posameznikov (člen 28 GDPR).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene

 • Namen obdelave: Podrobnejša obrazložitev
 • Obiskovalci spletne strani: Komunikacija z uporabnikom, ki je izpolnil kontaktni obrazec na spletni strani. Pošiljanje e-poštnih sporočil s predstavijo ponudbe in storitev onOffice d.o.o. tistim uporabnikom, ki so se naročili na prejemanje e-novic. Od prejemanja se je mogoče kadarkoli odjaviti. Vpis oziroma posredovanje osebnih podatkov na spletni strani je prostovoljno.
 • Testni uporabniki aplikacije: Kreiranje uporabniškega računa in omogočanje uporabe aplikacije; komunikacija z naročnikom; statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj.
 • Prijavljeni na dogodke: Organizacija dogodkov; komunikacija glede udeležbe; spremljanje udeležbe; preverjanje zadovoljstva udeležencev; pošiljanje prezentacij in drugih z dogodkom povezanih gradiv.
 • Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije: Izvajanje naročniške pogodbe z zagotavljanjem možnosti, da naročniki v aplikaciji obdelujejo osebne podatke za lastne namene. Vključuje tudi dostop do osebnih podatkov s strani onOffice d.o.o., kadar je to na izrecno zahtevo naročnika potrebno zaradi izvajanja storitev pomoči in podpore. onOffice d.o.o. v razmerju do teh osebnih podatkov nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca, naročnik pa v vlogi upravljavca, kar pomeni, da namene obdelave osebnih podatkov določa naročnik.
 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja: Sem spadajo zlasti obvestila in odgovarjanja na povpraševanja, reševanje pritožb, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu ipd. Navedeno obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja podjetja v razmerju do uporabnikov.
 • Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe: Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred pogodbenega odnosa. V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.
 • Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko E-maila ali SMS-a: V podjetju onOffice d.o.o. na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov (pravica do ugovora). Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@onoffice.si, ali z uporabo sledečega formularja www.onoffice.si/gdpr Vaše podatke v tem primeru obdelujemo na podlagi zakona.
 • Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko E-maila: V podjetju onOffice d.o.o. vas bomo na podlagi dane privolitve obveščali o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah preko E-maila. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko kontaktov navedenih na spletnem mestu www.onoffice.si/kontakt.
 • Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte: V podjetju onOffice d.o.o. na podlagi dane privolitve kupce občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi preko telefonskih klicev in navadne pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko kontaktov navedenih na spletnem mestu www.onoffice.si/kontakt.
 • Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije: V podjetju onOffice d.o.o. izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.: Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet, trgovine, klicni center) Spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno Spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (TV oglasi, radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati) Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve. Navedeno obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa uspešnega poslovanja ponudnika ter zagotavljanje kvalitetnih storitev uporabnikom.
 • Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani svetovalcev v onOffice klicnem centru in trgovinah z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb: Ob vašem klicu v onOffice klicni center (oz. našega izhodnega klica do vas) ali v primeru vašega obiska onOffice trgovine (če in ko se boste samostojno identificirali) imajo naši prodajni in podporni svetovalci dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in bolj prilagojene ponudbe. To obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa. Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov gdpr@onoffice.si ali pa z uporabo sledečega formularja www.onoffice.si/gdpr.
 • Avtomatsko E-mail komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa: V podjetju onOffice d.o.o. na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izdelek testnega dostopa do programske opreme, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo E-mail sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem. Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@onoffice.si ali pa z uporabo sledečega formularja www.onoffice.si/gdpr
 • Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko E-maila, SMS, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s popusti, ponudbami in vsebinami: V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko E-maila, SMS, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Za to uporabljamo naslednje vaše podatke: Demografski podatki (spol, starost,) Zgodovina nakupov (kupljeni izdelki, število nakupov) Enostavno obravnavanje obnašanja na onOffice spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin. Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas: Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@onoffice.si, ali z uporabo sledečega formularja www.onoffice.si/gdpr.
 • Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”): V podjetju onOffice d.o.o. pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila. Ta storitev deluje na sledeči način: Vaš E-mail naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook. Facebook izvede primerjavo med vašim E-mail naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik. Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim E-mail naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti. Če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase. Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste. Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na E-mail naslov  gdpr@onoffice.si, ali z uporabo sledečega formularja www.onoffice.si/gdpr.
 • Uporaba spletnega računa in dostop do informacij v okviru GDPR: Vaše osebne podatke obdelujemo za zagotovitev dostopa in uporabe vašega uporabniškega računa pri ponudniku, ki vam omogoča, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in urejate podana soglasja. Prav tako lahko v okviru tega profila dostopate do podatkov o preteklih naročilih, ki ste jih opravili pri vas. Osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa.
 • Komuniciranje z vam prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi vašega profila: Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi personalizirano komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko E-maila, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij). Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš  profil, ki je osnova za personalizirano komuniciranje. Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke: • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov) • Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov) • Odgovori v različnih onOffice vprašalnikih na onOffice spletnih mestih • Obnašanje na onOffice spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije) • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo • Podatki, pridobljeni v okviru onOffice storitev in programske opreme. • Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas: Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. o sklepih, novi programski dodatki, ponudbe šolanja itd.), da bodo maksimalno zanimive za vas. Kakšne ponudbe boste prejeli (naročniki z večjim številom uporabnikov pri onOffice dobijo za boljše ponudbe) Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja Če ste za tovrstno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete  preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@onoffice.si ali pa z uporabo sledečega formularja www.onoffice.si/gdpr. Če želite dostop do ne-personaliziranega E-mail obveščanja in ne želite personalizirane (prilagojene) E-mail revije, se lahko na ne-personalizirano obveščanje prijavite tu www.onoffice.si/gdpr.
 • Zagotavljanje storitev onOffice: Storitev onOffice so plačljive storitve, ki jih podjetje onOffice nudi na spletni strani www.onOffice.si. Uporabniki teh storitev prejmejo: Izvedbo analize osebne potrebe (onOffice enterprise, enterprise plus, enterprise pro in druge po izboru uporabnika) in poročanje o rezultatih Analizo osebne uporab s predlogi za izboljšave delovnih postopkov Priporočila za nakup ustreznih poslovnih pripomočkov in drugih izdelkov za pomoč pri izboljšanju poslovanja na podlagi rezultatov analize Občasno proaktivno komuniciranje z uporabnikom glede naslednjih terminov obiska svetovanja ali osebnega napredka ali ponovnega nakupa priporočenih programski oprem. Za izvedbo storitve so potrebni naslednji osebni podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, rojstni datum, telefonska številka, E-mail naslov Pregled osebnih poslovnih ciljev, težav in interesov Pregled poslovnega sloga (način poslovanja, način komunikacije) Podatki iz meritev, ki se izvedejo tekom svetovanja (onOffice enterprise, enterprise plus, enterprise pro) Vsi podatki se skrbno varujejo in se uporabljajo zgolj za namene uporabljanja programske opreme, izvedbe svetovanja in izvajanja komuniciranja z uporabnikom v okviru storitve onOffice. Kot uporabnik, ki je uporabil storitev onOffice, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na E-mail naslov gdpr@onoffice.si ali pa z uporabo sledečega formularja www.onoffice.de/gdpr.
 • Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov: Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.
 • Zakonske obveznosti: Vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Podrobneje roke upravljavec opredeljuje v spodnji tabeli:

 • Namen obdelave: Rok hrambe
 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja: 6 mesecev od zaključka komunikacije
 • Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe: 5 let od izvršitve pogodbe
 • Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko E-mail-a ali SMS-a: Do preklica
 • Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte:
 • Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani svetovalcev v onOffice klicnem centru in trgovinah z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb: Do preklica
 • Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij: 5 let od pričetka obdelave
 • Avtomatsko E-mail komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa: Do preklica
 • Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko E-maila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami: Do preklica
 • Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”): Do preklica
 • Uporaba spletnega računa: Do preklica
 • Dostop do posebnih informacij na spletni strani: Do preklica
 • Personalizirane e-revije: Do preklica
 • Tržno komuniciranje z uporabo profiliranja uporabnikov: Do preklica
 • Zagotavljanje storitev onOffice: Do preklica

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
 • ponudniki plačilnih sistemov, kot so Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay in drugi);
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti iz onOffice E-novic, nam to sporočite na e-naslov info@onoffice.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na E-naslov info@onoffice.si.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

O piškotkih

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah in mobilnih napravah shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Z novo zakonodajo (ZEKom-1) je prišlo do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Pravilnik o piškotkih pri onOffice

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ZEKom-1 je v pravni red prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah ali mobilnih napravah uporabnikov.

Zasebnost uporabnikov je za nas zelo pomembna, zato si prizadevamo, da uporabnikom ponudimo vse informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo na naših spletnih straneh z namenom omogočanja boljšega delovanja spletnih strani in prijetnejše uporabniške izkušnje.

S pomočjo piškotkov se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je na posameznem spletnem mestu izbral.

Pridobljene informacije in podatke bomo skrbno varovali ter jih uporabljali izključno za potrebe zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe ter funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Kaj so piškotki

So informacije o aktivnostih uporabnika na spletu, ki jih večina spletnih strani shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Zakaj so piškotki potrebni

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove želje, zanimanja in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
 • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, …)

Piškotki za osnovno delovanje spletnega mesta

Ob prvem obisku spletne strani avp-rs.si se obiskovalca obvesti, da spletna stran za delovanje uporablja spletne piškotke.

POIMENOVANJE NAMEN TRAJANJE
CookieConsentBulkSetting-# Aktivira soglasje za uporabo piškotkov za več spletnih strani Vztrajno
SnapABugRef Registrira edinstveni ID, ki identificira uporabnikovo napravo v primeru spletne pomoči 1 dan
SnapABugHistory Registrira edinstveni ID, ki identificira uporabnikovo napravo v primeru spletne pomoči 1 leto 1 leto
SnapABugVisit Registrira edinstveni ID, ki identificira uporabnikovo napravo v primeru spletne pomoči Na sejo
SnapABugUserAlaias Shrani edinstveni ID zaporedje znakov vsake seje v klepetalnici (Chat). To omogoča, da podpornik spletnega mesta vidi prejšnje težave in se ponovno poveže z predhodnim podpornikom. 1 leto
yt-remote-device-id Shrani uporabniške nastavitve, ko prikličete na drugi spletni strani integrirane YouTube videoposnetke Vztrajno
yt-remote-connected-devices Shrani uporabniške nastavitve, ko prikličete na drugi spletni strani integrirane YouTube videoposnetke Vztrajno
yt-remote-session-app Shrani uporabniške nastavitve, ko prikličete na drugi spletni strani integrirane YouTube videoposnetke Na sejo
yt-remote-cast-installed Shrani uporabniške nastavitve, ko prikličete na drugi spletni strani integrirane YouTube videoposnetke Na sejo
yt-remote-session-name Shrani uporabniške nastavitve, ko prikličete na drugi spletni strani integrirane YouTube videoposnetke Na sejo
yt-remote-fast-check-period Shrani uporabniške nastavitve, ko prikličete na drugi spletni strani integrirane YouTube videoposnetke Na sejo
GA-OptOut Shrani OptOut pri sledenju s storitvijo Google Analytics 1 leto

Pojavljajo se še nekateri drugi piškotki, predvsem iz socialnega omrežja facebook (zaradi facebookovega vtičnika), nad čimer pa nimamo direktne kontrole in se občasno tudi spreminjajo.

Kako upravljati piškotke?

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

O lokalno shranjenih objektih (LSO)

LSO ne sodijo med klasične spletne piškotke, a vendar so majhne datoteke, ki se namestijo v terminalsko opremo uporabnika, z namenom, da pridobivajo določene informacije o uporabnikih. Tipičen primer je v vsebino vsajen YouTube posnetek. Predvajalnik lahko npr. v LSO datoteko zabeleži vašo želeno nastavitev jakosti zvoka.

LSO, ki se lahko ustvarijo ali uporabljajo z uporabo naše spletne strani

Ime Namen Ponudnik
yt-player-bandwidth Neopredeljen YouTube
yt-remote-connected-devices Neopredeljen YouTube
yt-remote-device-id Neopredeljen YouTube
yt-remote-online-screens Neopredeljen YouTube

Kako upravljati LSO?

Na nalaganje LSO ne moremo vplivati, ravno tako pa ne poznamo tehničnih podatkov posameznih spletnih mest, ki jih uporabljajo. LSO lahko onemogočite s pomočjo nastavitev na naslednji povezavi.

Dodatna vprašanja

Vsa nadaljnja vprašanja o piškotkih nam lahko sporočite na e-poštni naslov info@onoffice.si.

Več o piškotkih in njihovi uporabi si lahko preberete tukaj.

Varnost

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Za varstvo osebnih podatkov izvajamo organizacijske in tehnične ukrepe, kot so:

 • izobraževanje zaposlenih;
 • nadzor nad zaposlenimi in redni pregledi delovanja posameznih zaposlenih;
 • skrben izbor in nadzor pogodbenih obdelovalcev;
 • varnostno kopiranje elektronsko hranjenih podatkov;
 • redno vzdrževanje in posodabljanje računalniške opreme;
 • sprejem ustreznih internih pravilnikom in navodil o varovanju osebnih podatkov.

Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe

Mladoletne osebe do 18 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske skrbi za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 18 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske skrbi za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske skrbi za otroka dal ali odobril privolitev.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na info©onoffice.si ali nas pokličite na +386 1 777 28 88. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali (skladno z zakonsko ureditvijo) poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

V zvezi z obdelavo imate naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://smart.onoffice.de/smart/Popup/Webseite/onlineTest.php?language=SVN.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. klub ugodnosti ali prilagojeno obveščanje).

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to informacijska pooblaščenka, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, gp.ip@ip-rs.si.), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://smart.onoffice.de/smart/Popup/Webseite/onlineTest.php?language=SVN.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Dostop do socialnih omrežij

Preko naše spletne strani lahko dostopate do spodaj opredeljenih spletnih vtičnikov, ki jih ponudnik uporablja pri svojem delovanju:

Facebook
Instagram
YouTube

Vsako izmed navedenih socialnih omrežij pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s svojimi pogoji uporabe in svojimi politikami zasebnosti. onOffice v zvezi z uporabo družbenih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti. Vprašanja in uveljavljanje pravic je potrebno nasloviti na posamično družbeno omrežje.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih linkih:

Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sl

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 22.11.2020

Optimizirajte svoje vsakdanje delo pri posredovanju z nepremičninami:Zahtevajte predstavitev na daljavo!