Impressum

Podatki skladno § 5 TMG:

onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen

Kontakt:
Telefon: +49 (0)241 44686-0
Faks: +49 (0)241 44686-250
E-Mail: info@onoffice.com
Spletna stran: www.onoffice.com

onOffice d.o.o.
Cesta v Mestni log 88a
1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani
Handelsregisternummer: 7297 9120 00

Kontaktdaten:
e-mail: info@onoffice.si
Tel.: +386 (0) 1 777 28 88
Fax: +386 (0) 1 777 28 99

ki ga zastopa:
Predsedstvo: Dipl.-Kfm. Stefan Mantl
Prokuristi: Prof. Dr. Siegfried Mantl, Janosch Reuschenbach, Kristina Hagen
Nadzorni svet: Dr. Gero Heidelberger (predsednik), Stefan Hirschmeier, Sebastian Hucz

Registarcija:
Vpis v register gospodarskih družb
Registrsko sodišče: Amtsgericht Aachen
Registrska številka: HRB 18906

Davčna številka:
Davčna številka skladno s §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 231613387

Banka:
onOffice GmbH
Sparkasse Aachen
IBAN: DE32 3905 0000 0047 4245 69
BIC: AACSDE33

Odgovoren za vsebino po § 55 odst. 2 RStV:
Dipl.-Kfm. Stefan Mantl, predsednik onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen

Bildnachweis:
V naslednjih arhivih slik smo pridobili vse prikazane slike.
www.fotolia.de
www.shutterstock.com
www.photocase.de
Ali pa so slike iz arhiva slik družbe onOffice GmbH

Izključitev odgovornosti:

Odgovornost za vsebino
Vsebine naše spletne strani so ustvarjene z veliko pozornostjo. Za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebine ne moremo prevzeti nobene odgovornosti. Kot ponudnik storitev smo odgovorni v skladu s § 7 odst.1 TMG za lastne vsebine na teh straneh, v skladu s splošnimi zakoni. Vendar pa v skladu s §§ 8 do 10 TMG nismo kot ponudnik storitev zavezani nadzirati posredovane ali shranjene tuje podatke ali raziskati okoliščine, ki kažejo na nezakonite dejavnosti. Obveznosti za odpravo ali onemogočanje uporabe podatkov v skladu s splošnim zakonom ostanejo nespremenjene. Tozadevna odgovornost je možna šele od trenutka konkretne kršitve. Če se zavemo takšnih kršitev, bomo takoj odstranili to vsebino.

Odgovornost za povezave
Naša ponudba vsebuje povezave na zunanje spletne strani tretjih oseb, na katere nimamo vpliva. Iz tega razloga, ne moremo sprejeti nobene odgovornosti za vsebino teh zunanjih spletnih strani. Za vsebino povezanih strani je vedno odgovoren vsakokratni ponudnik ali upravljalec strani. Povezane strani so bile preverjene na morebitne kršitve zakona v času povezovanja. Nezakonita vsebina ni bila prepoznana v času povezovanja. Stalen nadzor vsebine povezanih strani ni razumno brez konkretnih dokazov o kršitvi. Če se zavemo morebitnih kršitev zakona, bomo takoj odstranili takšne povezave.

Avtorske pravice
S strani operaterjev ustvarjene vsebine in dela na teh straneh, so predmet nemškega zakona o avtorskih pravicah. Za razmnoževanje, urejanje, distribucijo in vse vrste uporabe izven zakona o avtorskih pravicah, je potrebno pridobiti pisno soglasje posameznega avtorja oz. ustvarjalca. Prenosi in kopiranje teh strani je dovoljeno le za zasebno, nekomercialno uporabo. Vkolikor vsebnina na teh straneh ni bila ustvarjena s strani operaterja, je potrebno upoštevati avtorske pravice tretjih oseb. Zlasti vsebine tretjih oseb so kot take opredeljene. Če boste vseeno zaznali kršitev avtorskih pravic, vas prosimo za ustrezen namig. Če se zavemo morebitnih kršitev, bomo takoj odstranili takšne vsebine.

Avtorske pravice in blagovna znamka
Avtor si prizadeva, da se upoštevajo v vseh publikacijah avtorske pravice uporabljenih slik, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, da se uporabljajo slike, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki jih je sam ustvaril ali se uporabijo brez licenčne grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila. Za vse blagovne znamke omenjene znotraj internetne ponudbe in po potrebi zaščitene s strani tretjih oseb veljajo neomejeno določbe zakona oz. veljavnega registra posameznih lastnikov blagovnih znamk in lastniških pravic. Na podlagi zgolj omembe ni mogoče sklepati, da blagovne znamke nisto zaščitene s pravicami tretjih oseb! Avtorske pravice za objavljene, s strani avtorja oblikovane predmete, ostajajo izključno na strani avtorja. Razmnoževanje ali uporaba takšnih grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc ali besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljena.

Blagovna znamka
Tuje, zaščitene blagovne znamke se praviloma ne označijo kot takšne. Zaradi pomanjkanja takšnega označevanja ne pomeni, da gre za prosto ime v smislu zakona o blagovnih znamkah.

Avtorske pravice
Blagovne znamke, imena izdelkov kot tudi ilustracija izdelkov in logotipi se uporabljajo samo za identifikacijo proizvodov in so lahko blagovne znamke ali registritane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev. Prizadevamo si spoštovati avtorske pravice uporabljenih grafik, zvokov in besedil v vseh publikacijah oz. uporabljati brez licenčne grafike, zvoke in besedila. Če se na posamezni strani vendarle nahaja preko avtorskih pravic zaščitena grafika, zvok, besedilo ali blagovna znamka, le - teh nismo zaznali. V primeru take nenamerne avtorske kršitve bomo odstranili ustrezni predmet, po obvestilu, brez odlašanja oz. Označili z ustreznimi avtorskimi pravicami.

Varstvo podatkov
Uporaba naše spletne strani je praviloma možna brez navedbe osebnih podatkov. Kar zadeva osebne podatke (npr. ime, naslov ali e-poštni naslov), ki se zbirajo na naših straneh, to vedno poteka na prostovoljni osnovi. Ti podatki ne bodo brez vašega soglasja posredovani tretjim osebam. Moramo poudariti, da pri prenosu podatkov na internetu (npr. pri komunikaciji preko e-pošte) lahko pride do varnostnih vrzeli. Popolne zaščite podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoč.

Uporaba kontaktnih podatkov objavljenih v okviru impresuma preko tretjih oseb za pošiljanje neželene reklame in informativnega gradiva se izrecno oporeka.
Lastniki strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nenaročenega pošiljanja reklaminh informacij, npr. z nezaželeno pošto.

Quelle: www.e-recht24.de

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen

vertreten durch:
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Stefan Mantl
Prokuristen: Janosch Reuschenbach, Kristina Hagen, Ralf Badtke

Kontakt:
Telefon: +49 (0)241 44686-0
Telefax: +49 (0)241 44686-250
E-Mail: info@onoffice.com
Web: www.onoffice.com

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 21420

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 313720285

Bankverbindung:
onOffice GmbH
Sparkasse Aachen
IBAN: DE32 3905 0000 0047 4245 69
BIC: AACSDE33

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Dipl.-Kfm. Stefan Mantl, Geschäftsführer der onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen

Bildnachweis:
Bei folgenden Bildarchiven haben wir alle abgebildeten Fotos erworben.
www.fotolia.de
www.shutterstock.com
www.photocase.de
Oder die Bilder stammen aus dem Bildarchiv der onOffice GmbH

Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Marken
Fremde, geschützte Warenzeichen und Marken wurden in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Das Fehlen einer solchen Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen im Sinne des Waren- und Markenzeichenrechts handelt.

Copyright, Urheberrecht
Marken, Produktnamen sowie Produktabbildungen und Logos werden nur zur Identifikation der Produkte verwendet und können Handelsmarken, Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller sein. Wir sind bestrebt in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Sounds und Texte zu beachten bzw. lizenzfreie Grafiken, Sounds und Texte zu verwenden. Sollte sich auf der jeweiligen Seite dennoch eine durch Copyright geschützte Grafik, ein Sound, ein Text oder ein Marken-/Handelsnamen befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung entfernen wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung unverzüglich bzw. machen es mit dem entsprechenden Copyright kenntlich.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Quelle: www.e-recht24.de

Naredite si svoj vsakdanj v nepremičninski dejavnosti lažji:Zdaj brezplačno preizkusiti!